"; ?>

Know The Contestants

Swostika Silwal

Rinku Bajracharya

Priyanka Khadka

Anusha Lamsal

Narmata Gurung

Rojina Shrestha

Rojina Shrestha

Aasina Baral

Anita Bhandari

Rakchya Karki

Niti Shah

Urusha Adhikari

Manzari Singh

Nikita Chandak

Gyani Maiya Baral

Dristi Katwal

Sahara Basnet

Barsha Pokhrel

Kritika Giri

More Photos